Minimum Wage – January 1, 2019

California Minimum Wage – $12.00                                                          SF Minimum Wage – $15.00
($11.00 for employers with 25 Employees or Less)                                (Since July 1, 2018)

Belmont Minimum Wage – $13.50                                                             Berkeley Minimum Wage – $15.00

Cupertino Minimum Wage – $15.00                                                          El Cerrito Minimum Wage – $15.00

Los Altos Minimum Wage – $15.00                                                           Oakland Minimum Wage – $13.80

Palo Alto Minimum Wage – $15.00                                                            Richmond Minimum Wage – $15.00

Santa Clara Minimum Wage – $15.00                                                       San Mateo Minimum Wage – $15.00

San Jose Minimum Wage – $15.00